لطفا چنانچه نام کاربري داريد قسمت پايين را پر کنيد و در غير اينصورت روي لينک دريافت نام کاربري کليک کنيد.
 نام كاربري : 
 رمز عبور : 
 
لطفا چنانچه تمايل به دريافت راهنماي استفاده از برنامه را داريد بر روي لينک زير کليک کنيد.
دريافت راهنماي کار با MY Status
 
لطفا چنانچه تمايل به دريافت نام کاربري و رمز عبور جديد داريد بر روي لينک زير کليک کنيد.
دريافت نام کاربري و رمز عبور
 
لطفا چنانچه نام کاربري و رمز عبور خود را فراموش کرديد جهت بازيابي رمز عبور بر روي لينک زير کليک کنيد.
بازيابي نام کاربري و رمز عبور
  
 
 
87006-MA-0005-01